Om Oss

Care of Business Impact är ett samarbete mellan Impact Invest Scandinavia och SE Forum, som har utvecklats genom finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Det är även en sammanslagning av två acceleratorer – Care of Business och SE Outreach Accelerator.

Care of Business har funnits sedan 2016 under Impact Invests ledning och har främst riktat sig till nyanlända entreprenörer som velat starta företag i Sverige. Det senaste programmet har fokus på nyanlända kvinnor och du kan läsa mer om dem här. Filosofin bakom programmet har fokuserat på att jobba med ett mindre antal entreprenörer med skalbara affärsidéer. Programmet har hittills arbetat med runt 60 entreprenörer och mer än hälften har registrerat sina företag, utökat sin marknad, och har även kunnat anställa fler utrikesfödda.

Impact Invest har finansierat och möjliggjort socialt företagande sedan 2007 på uppdrag av Sida, Svenska Institutet, och flera privata finansiärer. Impact Invest leder även en ny social fond i England som erbjuder rådgivning och lånefinansiering till sociala företag som drivs av f.d. kriminella eller missbrukare (Forward Enterprise Fund).

SE Outreach Accelerator har under SE Forums ledning och Sidas finansiering, sedan starten stöttat över 120 entreprenörer, ifrån hela världen, i utvecklingen av deras sociala företagande och positiva samhällspåverkan. Programmet innefattar utbildare och mentorer i världsklass, samt ett etablerat supporter-nätverk med allt ifrån ambassadörer till välkända teknikföretag.

SE Forum har varit ett forum och nätverk för entreprenörer, akademiker och andra med intresse för socialt entreprenörskap sedan 2004. Organisationen har arbetat med acceleratorer, inkubatorer och annan utbildning av sociala entreprenörer både på nationell och internationell nivå och arbetar för att främja ett hållbart och socialt ansvarstagande näringsliv.