Care of Business Impact

Care of Business Impact är ett program som ger stöd till entreprenörer, etablerade företag och ekonomiska föreningar som arbetar för de globala utvecklingsmålen, framförallt inom de sociala områdena.

Detta gör vi genom utbildning och coaching för att stärka affärsmässighet och investment readiness. Vi hjälper entreprenörer att hitta rätt strategier för att växa och hjälper dem på resan.

Care of Business Impact är under utveckling och vi söker för tillfället entreprenörer som är intresserade av att ta del av vårt pilotprogram som startar under våren 2019. Vi erbjuder ett nationellt stöd till sociala innovatörer och företag som har en affärsidé som tillgodoser sociala behov, exempelvis jämlik hälsa, inkluderande samhällen, trygg uppväxt och åldrande. Vi samarbetar med regionala aktörer för att stödja uppkomsten och utvecklingen av social innovation över hela Sverige genom utbildning av affärs- och innovationsrådgivare, utbyte av kunskap och stöd till redan existerande verksamhet runtom i landet.

Programinnehåll

Flera års erfarenhet av att stödja sociala företag i sin utveckling har gett oss kunskap och en inblick i de utmaningar entreprenörer står inför och vi har därför möjlighet att utforma programinnehåll som ger bästa möjliga stöd. Vi blandar workshops i grupp med individuell coaching och support online, med fokus på följande teman:

  • Planera för att skala din verksamhet
  • Marknadsföring och försäljning
  • Ledarskap och att bygga team
  • Bli bättre på att lösa problem för dina målgrupper
  • Investment readiness

Mer detaljerat innehåll kommer bekräftas innan programmets start men några av de coacher som kommer hålla i workshops är:

  • Pieter van Osch: Serieentreprenör, författare och erfaren affärscoach
  • PR-konsult från No 10: PR-konsulter som arbetat internationellt och guidat många digitala bolag kring varumärkesutveckling och att vässa sina budskap för att nå rätt marknader
  • Karin Evans: H&Ms f.d. HR-chef som delar sin enorma erfarenhet av att leda och inspirera till samhällsförändringar genom företagande
  • Sanna Koritz: Egenföretagare som tidigare arbetat för bl a Stockholm stad och vet hur det är att ha både offentliga och privata kunder. Har uppskattats av tidigare Care of Business-deltagare då hon är en av våra främsta experter på hur du som företagare blir bättre på att sälja