Karma Coffee är ett företag som använder gott, ekologiskt kaffe som ett verktyg att finansiera projekt som gör gott för världen.