Project Playground grundades 2010 av Prinsessan Sofia, då Sofia Hellqvist, och Frida Vesterberg för att stötta utsatta barn i olika skeden av deras liv. Organisationen arbetar i Sydafrika där dess program fokuserar på att utbilda och utveckla varje enskilt barn genom sportsliga och sociala aktiviteter som får dem att nå sitt fulla potential. Under 2017 startades även aktiviteter i Hallonbergen i Stockholm, för att hjälpa nyanlända barn i segregerade områden.

Project Playground arbetar idag med runt 1000 barn och unga i tre ungdomscentra, ett i Hallonbergen, Stockholm och två i Kapstaden, Sydafrika. Project Playground jobbar med ett helhetsgrepp kring utbildning, utveckling och socialt stöd. Under 2018 startades även projektet “I Have a Dream” som riktar sig mot ungdomar utanför skola och arbetsmarknaden för att hjälpa dem att hitta jobb eller ta sig tillbaka till skolan.