Trainstation är en plats dit unga kan komma för att lära sig att programmera och använda digitala verktyg för att göra musik och visuellt material. Det är en fysisk plats för digitalt och kreativt skapande för ungdomar över 13 år. Trainstation ligger i Vivalla i Örebro.