Ett Tak erbjuder en digital plattform där äldre personer med ett ledigt rum hemma matchas med studenter som letar boende under sin studietid.