Company overview

Ett Tak erbjuder en digital plattform där äldre personer med ett ledigt rum hemma matchas med studenter som letar boende under sin studietid.

 

About the entrepreneur

Under större delen av hennes karriär har Ann varit mer av en intraprenör än en entreprenör. Men detta ändrades när hon, vid 50 års ålder, bestämde sig för att återvända till universitetet för att uppdatera sin utbildning i Business Administration. Kontakten med de yngre studenterna visade henne hur kompletterande erfarenheterna mellan äldre och yngre kan vara. Hon såg även problemen studenterna hade med att hitta någonstans att bo, och detta ledde till att hon grundade Ett Tak.

Pitch deck