(for information about the program in English please click here)

2020 blev året då mycket av vårt sätt att tänka och jobba ställdes på sin ända. En stor del av vårt dagliga arbete påverkades. Våra möten flyttades från den fysiska till den virtuella världen, arbetsbördan ökade eller minskade radikalt och ingen vet ännu vad ”det nya normala” kommer innebära.Många egenföretagare har under de här månaderna insett värdet av att ha rätt stöd, såväl professionellt som personligt.

Programmet möjliggörs genom finansiering från Tillväxtverket och bygger vidare på den erfarenhet som vi inom Impact Invest har vad gäller stöd till entreprenörer. Inom vårt program Care of Business har vi tidigare gett stöd till ett 60-tal nyanlända och sociala entreprenörer. Vi har även stöttat kvinnor födda utanför EU, som vill starta företag, och etablerade kvinnliga entreprenörer bosatta i Mellanöstern och Norra Afrika i frågor kring ledarskap, teambildning, finansiering och affärsplanering.

I Care of Business Executive Women vänder vi oss till etablerade kvinnliga företagare och företagsledare som bor i Sverige, men är födda utanför Europa. Kvinnor som redan driver företag och som vill att företaget skall växa, men upplever att det finns hinder för denna tillväxt, kommer få olika former av stöd – individuellt utformad coachning i olika frågor, tematiska workshops kring ledarskap, partnerskap och finansiering, samt mentorsstöd. Syftet är att bidra till att bearbeta deras hinder för tillväxt.

Förutsättningarna att driva företag skiljer sig åt markant mellan kvinnor och män, vilket syns tydligt i kvinnliga företagares tillgång till kapital – en förutsättning för många företag att växa. Vårt program är en del av ett större program som Tillväxtverket har initierat i syfte att hitta nya effektiva verktyg att adressera denna obalans på. Därmed finns även förutsättningar för oss att synliggöra de svårigheter som kvinnliga företagare i allmänhet, och kvinnliga företagare födda utanför Europa i synnerhet, möter i sitt företagande och att lyfta dessa för en diskussion på högsta näringspolitiska policynivå.

Du som är utlandsfödd, kvinnlig entreprenör i Stockholmsregionen, och som vill växa är välkommen på någon av våra informationsträffar där vi kommer berätta mer om innehåll och upplägg. Träffarna hålls på Klustret Ekskäret, Birger Jarlsgatan 58 i Stockholm två kvällar i augusti:

– 6 augusti 16:00-18:00

– 11 augusti 16:00-18:00

Här hittar du mer information om programmets innehåll och datum för våra workshopar, våra workshopledare och våra deltagare i den första omgången. 

Din ansökan kan du göra det här senast den 15 augusti.

För mer information om detta program kontakta Lena Eriksson Åshuvud på lena.ashuvud (at) impactinvest.se

Om Impact Invest:Impact Invest är en intermediär och rådgivare, som verkar för att öka kapital och tillväxtstöd till samhällsentreprenörer. Vi är ett socialt företag som återinvesterar majoriteten av vinsten i detta syfte. Vi började 2012 som ett nätverk för affärsänglar, stiftelser och privata investmentbolag. Sedan hösten 2016 driver vi även acceleratorer för entreprenörer under namnet Care of Business. Läs mer om oss och vad vi gör på www.impactinvest.se.