Bakgrund

Care of Business har funnits sedan 2016 och har tidigare varit ett accelerator-program främst för nyanlända entreprenörer som har velat starta företag i Sverige. Programmet har, genom utbildning, coaching och ett starkt nätverk, hjälpt entreprenörer att utveckla sina idéer till verklighet. Impact Invest Scandinavia har ansvarat för programmet under dessa år.

Under 2019 utvecklas Care of Business Impact, en breddad version av programmet som kommer stödja sociala innovatörer och företag med nya lösningar på samhällsutmaningar. Care of Business Impact är ett samarbete mellan Impact Invest Scandinavia och SE Forum.

Uppkomsten till programmet har kommit från ett ökat intresse för social innovation och hur man använder entreprenörskap för att bidra till Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål). Det ökade intresset har dock synliggjort utmaningar i det svenska innovationsstödet då systemet till stor del stöttat kortsiktig finansiering, med initiativ som är utspridda i landet. Det saknas ett systematiskt och flexibelt tillvägagångssätt för att stödja företag med stor potential att bli bättre och snabbare på att få ut sina lösningar på olika marknader.