Program

Care of Business Impact är ett program som ger stöd till entreprenörer, etablerade företag och ekonomiska föreningar som arbetar för de globala utvecklingsmålen, framförallt inom de sociala områdena.

Detta gör vi genom utbildning och coaching för att stärka affärsmässighet och investment readiness. Vi hjälper entreprenörer att hitta rätt strategier för att växa och hjälper dem på resan.

Care of Business Impact är under utveckling och vi söker för tillfället entreprenörer som är intresserade av att ta del av vårt pilotprogram som startar under våren 2019. Vi erbjuder ett nationellt stöd till sociala innovatörer och företag som har en affärsidé som tillgodoser sociala behov, exempelvis jämlik hälsa, inkluderande samhällen, trygg uppväxt och åldrande. Vi samarbetar med regionala aktörer för att stödja uppkomsten och utvecklingen av social innovation över hela Sverige genom utbildning av affärs- och innovationsrådgivare, utbyte av kunskap och stöd till redan existerande verksamhet runtom i landet.

Programinnehåll

Flera års erfarenhet av att stödja sociala företag i sin utveckling har gett oss kunskap och en inblick i de utmaningar entreprenörer står inför och vi har därför möjlighet att utforma programinnehåll som ger bästa möjliga stöd. Vi blandar workshops i grupp med individuell coaching och support online, med fokus på följande teman:

  • Planera för att skala din verksamhet
  • Marknadsföring och försäljning
  • Ledarskap och att bygga team
  • Bli bättre på att lösa problem för dina målgrupper
  • Investment readiness