Vill du bli mentor till våra adepter?

Om vårt program:

Med finansiering från Tillväxtverket bygger vi nu vidare på den erfarenhet som vi inom Impact Invest har vad gäller stöd till entreprenörer. Inom vårt program Care of Business har vi tidigare givit stöd till både nyanlända och sociala entreprenörer, liksom till kvinnor födda utanför EU som vill starta företag. Under kommande två år vänder vi oss till etablerade kvinnliga företagare och företagsledare som är födda utanför Europa. Vår målgrupp denna gång är kvinnor som redan driver företag och som vill att företaget skall växa, men upplever att det finns hinder för denna tillväxt. Genom olika former av stöd – individuellt utformad coachning i olika frågor, tematiska workshops kring ledarskap, partnerskap och finansiering, samt mentorsstöd – vill vi bidra till att bearbeta dessa hinder.

Mentorerna vi söker:

Du är en driven, engagerad entreprenör som har gått igenom ett eller flera perioder av motstånd för att nå dit du är nu och som vill dela med sig av dina erfarenheter till en kvinnlig entreprenör/ företagsledare som precis har börjat sin resa. Våra deltagare har valts ut specifikt för att de har en ambition att växa men behöver stöd att ta sig förbi de hinder som finns på vägen.

Vi välkomnar särskilt kvinnliga entreprenörer, eller feministiska manliga entreprenörer, som ser även de osynliga hinder och strukturer som möter, och lägger extra utmaningar i vägen för, särskilt kvinnliga entreprenörer som inte är födda i Sverige.

Vi hoppas att du vill dela med dig av din tid – cirka 10 timmar över sex månader – erfarenheter, och kontaktnät. Mentorskapet består i att träffa en av våra adepter 1-1,5 timme i månaden. Du är även välkommen att delta i våra seminarier och träffa inspirerande och engagerade entreprenörer och föreläsare som jobbar tillsammans med oss för att nå förändring. Det är först när vi ser en ökande jämlikhet i ägande, kapitalflöden och affärsfördelning mellan manligt och kvinnligt ledda företag som vi på allvar kan prata om ett jämlikt näringsliv.

Om Impact Invest:

Impact Invest är en intermediär och rådgivare, som verkar för att öka kapital och tillväxtstöd till samhällsentreprenörer. Vi är ett socialt företag som återinvesterar majoriteten av vinsten i detta syfte. Vi började 2012 som ett nätverk för affärsänglar, stiftelser och privata investmentbolag. Sedan hösten 2016 driver vi även acceleratorer för entreprenörer under namnet Care of Business. Läs mer om oss och vad vi gör på www.impactinvest.se.