Care of Business är en accelerator för entreprenörer som verkar för att finna lösningar på existerande samhällsproblem.

Vi ger stöd till entreprenörer för att ge dem de bästa möjligheterna att lyckas och för att kunna påverka samhället och miljön positivt. Detta gör vi genom utbildningsprogram som omfattar workshops i grupp, individuell coaching och support online. 

Läs mer om Care of Business

Vi som står bakom Care of Business är Impact Invest Scandinavia och Social Entrepreneurship Forum (SE Forum) – två organisationer med flerårig erfarenhet av utbildning och kommersialisering av sociala företag. Vår vision är att bidra till ett inkluderande stödsystem som driver tillväxt hos sociala företag. Vårt mål är även att främja största möjliga positiva samhällseffekt och för att lyckas med detta stödjer vi de som har identifierat problem som de även funnit en fungerande lösning till.

Läs mer om oss

Är du en företagare som har varit verksam ett tag men vill skala, växa snabbare, utöka din marknad, eller lära dig mer om affärsmässighet, effektmätning eller att bli redo för investeringar?

Eller är du en regional aktör med intresse för att utveckla stödstrukturen för social innovation och företagande som främjar samhället och arbetar mot Agenda 2030?

Kontakta oss så kan vi diskutera vidare